Đèn pha led năng lượng mặt trời 50W

  • Đèn pha led năng lượng mặt trời 50W

    01
    • Không cần theo dõi để bật tắt.
    • Đèn tự động bật sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
    • Sử dụng cho những nơi thiếu nắng, hoặc dành cho xuồng ghe đi biển, đánh bắt cá, tôm hoặc các thuyền đánh bắt xa bờ mà không cần phải mang thiết bị lưu trữ ắc quy theo cùng.

Main Menu