Tính toán chiếu sáng Lighting Calculation

den-LED-giai- phap-chieu-sang-cho-nha-kho-nha-xuong-nha-may

Tính toán chiếu sáng

Xem thêm bài: Phần mềm tính toán chiếu sáng DiaLux và Cách tính toán độ Lux chiếu sáng

Japanlighting.com – Hãy hình dung ra bạn cần bao nhiêu ánh sáng trong mỗi phòng và cần chính xác bao nhiêu.

Nếu ý tưởng làm một phép tính chiếu sáng là một bật – tắt, tin tưởng tôi. Nó không phải là khó khăn. Tôi hứa. Trên trang này, bạn có thể tìm ra những mức độ ánh sáng bạn sẽ cần trong các phòng khác nhau trong nhà của bạn và các hoạt động khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ đi qua một ví dụ và bạn sẽ thấy rằng nó không phải là khó khăn như vậy.

Chúng tôi sẽ không nói nhiều nữa về ánh sáng trước khi chúng ta hãy nhìn vào cách chúng ta đo ánh sáng. Dưới đây là một vài từ bạn sẽ cần biết để làm cho phần còn lại của trang này có ý nghĩa.

Lumen

Lumen là đơn vị mà độ sáng của một ánh sáng được đo. Nó là một thước đo của một nguồn ánh sáng thông lượng chiếu sáng. Lumens và công suất được sử dụng để đo cường độ sáng của một nguồn ánh sáng. Lumen (ký hiệu là Lm) là một thước đo tổng lượng ánh sáng có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một nguồn tin trong bất kỳ hướng nào cụ thể. Đó là định nghĩa đơn giản. Để định nghĩa chính xác hơn bạn có thể tra Wikipedia để biết thêm về những gì một lumen là gì.

Lux

Lux là thước đo độ rọi mà về cơ bản có nghĩa là nó là một thước đo bao nhiêu ánh sáng có trên một diện tích bề mặt nào. Một Lux (lx) là tương đương với một lumen trên mỗi mét vuông.

1 lx = 1 lm / m2

Footcandle

Footcandle cũng là thước đo độ rọi cho những người bạn của những người thích làm việc ở bàn chân. Một Footcandle (fc) là tương đương với một lumen mỗi foot vuông.

1 fc = 1 lm / ft2


Lighting Calculation

Figure out how much light you need in each room and how many fixtures you’ll need.

If the idea of doing a lighting calculation is a bit off-putting, trust me.  It isn’t difficult.  I promise. On this page you can find out what lighting levels you’ll need in different rooms in your home and for different activities.  Then we’ll go through an example and you’ll see that it’s not so hard.

We can’t get much further talking about lighting before we take a look at how we measure light.  Here’s a few words you’ll need to know to make the rest of this page make sense.

Lumen

A lumen (symbol lm) is a measure of the total amount of light visible light emitted by a source in any particular direction.  That’s keeping it simple.  For a more precise definition Wikipedia can tell you more about what a lumen is.

Lux – the metric system

Lux is a measure of illuminance which basically means it’s a measure of how much light there is over a given surface area. One Lux (lx) is equal to one lumen per square meter.

1 lx = 1 lm/m2

Footcandle – the imperial system

Footcandle is also a measure of illuminance for those of you who prefer to work in feet.  One Footcandle (fc) is equal to one lumen per square foot.

1 fc = 1 lm/ft2

Lighting Calculation – Step 1

Find out how many lux or footcandles you need

The lighting table below tells you how many lux or footcandles you need in each room or for various tasks.  I’ve also thrown in some examples of moonlight and daylight for interest.

The values given in the table aim to assure safety, comfort and charm.  There are times when more light may be available such as when there is bright sunlight spilling through a window or when more light is desirable such as for a small task.

Activity Lux Footcandles
Direct Sunlight 32000–100000 2300 – 9300 (approx)
Daylight (not sun) 10000–25000 930 – 2300 (approx)
Full moon (clear) 1 0.1
Kitchen ambient 108 10
Kitchen task 538 50
Dining 54 5
Living Space 54 5
Living Space (task) 323 30
Desk lighting 431 40
Bedroom ambient 54 5
Bedroom reading 431 40
Bedroom dressing table 431 40
Bathroom ambient 54 5
Bathroom task 323 30
Laundry 323 30
Circulation 54 5
Sewing 538 50
Garage/Workshop 108 10
Small detailed task 1076 100

We’re going to work out the amount of light required for a kitchen.

Using the table above we can see that we need

  • 108 lux (or 10 footcandles) for ambient lighting
  • 538 lux (or 50 footcandles) for task lighting for food preparation

Lighting Calculation – Step 2

Work out how many lumens you need

Ambient lighting in the kitchen

In this step we need to work out the area of the kitchen.

Let’s say we have a 4m x 3m kitchen we multiply these two numbers together to get an area of 12 square meters.

To get the number of lumens we multiply the lux requirement from step 1 by the area.

This gives us 12 x 108 = 1296 lumens.

If you’re working in feet, calculate the area in square feet and use the footcandle value from the light table.

Task lighting in the kitchen

Here we’re going to work out the surface are that needs to be lit for food preparation.

Let’s say we want to light the countertop which measures 4m x 0.6m.  That makes the area 2.4 square meters.

To get the number of lumens the calculation is 2.4 x 538 = 1291 lumens

If you’re working in feet, calculate the area in square feet and use the footcandle value from the light table.

Lighting Calculation – Step 3

Work out how many bulbs you need

The number of lumens that a light bulb emits is usually labelled on the packaging.

Light Bulb packaging
Lumens labelled on light bulb packaging

Number of bulbs for ambient lighting

Let’s say we were going to use a fluorescent light source for the ambient lighting.  Fluorescent tubes that emit 800 lumens each are available.  One tube wouldn’t be sufficient, but two tubes would give 1600 lumens which would be plenty for our 1296 lumen requirement.

Number of bulbs for task lighting

Let’s say we want to use LEDs for the under the cabinet lighting and we’ve found a bulb we light which gives out 350 lumens.

So we need 1291/350 = 3.6 which means we need 4 of the bulbs to light the countertop.

That’s it – we’re done!

Lighting Calculation – Summary

Here’s a summary and a calculator to help you.

  1. Use the light table to find out how many lux or footcandles you need.
  2. Calculate the amount of lumens you need. Multiply the area in square meters by the lux, or the area in square feet by the footcandles.
  3. work out how many bulbs you need.  Divide the number of lumens by the number of lumens delivered by each bulb.

More Home Lighting Design for you…

You might also enjoy reading these other pages on home lighting design.

Lighting know-how

Lighting Design Techniques Lighting Calculation Lighting Control Systems

Room by room lighting ideas

Kitchen Lighting Ideas

bedroom lighting ideas thumbnail

Bedroom Lighting Ideas

Bathroom Lighting Ideas

Go to living room lighting ideas

Living room lighting ideas

Go to dining room lighting ideas

Dining Room Lighting Ideas

Trả lời

Main Menu