Tiết kiệm năng lượng – Việc sử dụng năng lượng kém hiệu quả không chỉ ảnh hưởng tới kinh tế, mà còn có tác động không nhỏ tới môi trường, tăng nguy cơ biến đổi khí hậu. Do đó, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay.

Việc sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu trong sản xuất, cùng nhận thức, thói quen của người dân, doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng còn hạn chế được xem là những nguyên nhân chủ yếu của việc sử dụng lãng phí, kém hiệu quả nguồn năng lượng hiện nay.

[embeddoc url=”https://denlednhat.com/wp-content/uploads/2017/03/HSMACORP-Energy-Saving-Calculation-public-Template.pdf” download=”none”]

Main Menu