Những cách nói ‘No’ và ‘Goodbye’ trong tiếng Anh

day-be-biet-cach-vang-loi

“It’s not my thing” hay “Not this time” là cách từ chối lịch sự, giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn thay vì chỉ biết nói mỗi “no”.

Những cách nói no trong tiếng Anh
Những cách nói ‘No’ trong tiếng Anh

Những cách chào tạm biệt trong tiếng Anh

Ngoài “Goodbye”, bạn có thể nói “Take care” hay “Catch you later” khi tạm biệt mọi người.

Những cách chào tạm biệt trong tiếng Anh
Những cách nói ‘Goodbye’ trong tiếng Anh

 

Theo 7 ESL

Trả lời

Main Menu