Những ai được mua trực tiếp điện gió và điện mặt trời, không qua EVN?

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện. Thông tư này quy định việc thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện.

Theo đó, đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo là các tổ chức, cá nhân sở hữu dự án nhà máy điện nối lưới sử dụng công nghệ phát điện từ sức gió hoặc bức xạ mặt trời, có công suất lắp đặt lớn hơn 30 MW (tỷ lệ quy đổi là 01 MWp bằng 0,8 MW đối với nhà máy điện mặt trời), đã có trong quy hoạch phát triển điện lực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với khách hàng sử dụng điện để bán điện.

Cũng theo thông tư, đối tượng được mua điện trực tiếp từ chủ đầu tư điện tái tạo là khách hàng sử dụng điện tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp là các tổ chức, cá nhân mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất công nghiệp tại cấp điện áp từ 22 kV trở lên, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với đơn vị phát điện để mua điện.

Bên cạnh đó, để được mua điện trực tiếp, không qua EVN, khách hàng cần có hồ sơ đăng ký tham gia đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định.

Các tiêu chí lựa chọn khách hàng bao gồm:

– Khách hàng có cam kết mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo hoặc  doanh nghiệp sản xuất trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp có cam kết mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo;

– Khách hàng có cam kết tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng năm mua từ Đơn vị phát điện so với tổng điện năng tiêu thụ cùng năm được cung cấp từ Tổng công ty Điện lực trong 03 năm đầu tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp đạt từ 80% trở lên;

Trả lời

Main Menu