Các loại máng tuýp LED dùng cho các đèn tuýp LED trong dân dụng và trong công nghiệp chiếu sáng