Hệ thống đèn chiếu sáng trong công nghiệp sử dụng đèn pha LED, đèn Flood light