One comment on “Kinh nghiệm mở cửa hàng thiết bị điện

  • Xem thêm bài viết: Chuẩn Bị Mở Cửa Hàng Thiết Bị Điện, Thiết Bị Chiếu Sáng LED

    Để mở cửa hàng kinh doanh thiết bị điện và thiết bị chiếu sáng trong đó có chiếu sáng LED thì cần số vốn khá lớn khoảng 500 triệu, tuy nhiên không phải ai cũng có khoản tiền lớn đến như vậy để khởi nghiệp hay mở thêm cửa hàng kinh doanh mới. Tuy nhiên với 100 triệu bạn cũng có thể khởi nghiệp với cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, thiết bị điện chiếu sáng chỉ cần bạn nắm được các vấn đề được liệt kê dưới đây để giải quyết từng vấn đề.

    Đầu tiên phải khẳng định rằng: Nghành thiết bị điện và chiếu sáng hiện nay mức độ cạnh tranh khá cao. Nhưng đây là một nghành tiềm năng và thích hợp cho những người muốn kinh doanh.

    http://denlednhat.com/tin-tuc/chuan-bi-mo-cua-hang-thiet-bi-dien-thiet-bi-chieu-sang-led.html

Trả lời

Gọi Mua Hàng - 0964 891 898