Khám phá hệ thống chiếu sáng trong hầm chứa hạt giống chống tận thế

he-thong-chieu-sang-den-led-tuyp-trong-ham-chua

Như các bạn đã biết, Ngân hàng Hạt giống Toàn cầu Svalbard, hay còn gọi là Hầm Tận thế là nơi lưu trữ hạt giống của nhân loại, giúp con người có thể phục hồi sau những thảm họa tự nhiên, thiên tai, biến đổi khí hậu hoặc chiến tranh hạt nhân.

 Svalbard là trung tâm của các ngân hàng hạt giống. Nếu nơi đây xảy ra biến cố, sẽ không còn nơi nào khác có những mẫu hạt giống này. Các mẫu hạt giống được gửi đến Svalbard đề phòng trường hợp thiên tai hủy hoại các mẫu tại ngân hàng hạt giống ở một quốc gia. Khi đó, sẽ vẫn còn mẫu được lưu trữ và sự đa dạng di truyền của cây trồng trên thế giới được đảm bảo.

Svalbard là trung tâm của các ngân hàng hạt giống. Nếu nơi đây xảy ra biến cố, sẽ không còn nơi nào khác có những mẫu hạt giống này. Các mẫu hạt giống được gửi đến Svalbard đề phòng trường hợp thiên tai hủy hoại các mẫu tại ngân hàng hạt giống ở một quốc gia. Khi đó, sẽ vẫn còn mẫu được lưu trữ và sự đa dạng di truyền của cây trồng trên thế giới được đảm bảo.

 Foto: BBC

Hạt giống được lưu trữ tại hầm chứa hạt giống toàn cầu Svalbard Ảnh: CNN
Hạt giống được lưu trữ tại hầm chứa hạt giống toàn cầu Svalbard Ảnh: CNN

5-dia-diem-toi-mat-ham-hat-giong-toan-cau3
Có gì bên trong căn hầm chống tận thế bất khả xâm phạm nơi Cực Bắc xa xôi? - Ảnh 2.

Khu hầm chứa hạt giống

Rows of boxes containing seed samples sit inside the Global Seed Vault in Svalbard, Norway, Oct. 18, 2015.
Bên trong hầm chứa hạt giống chống "tận thế" - 3Bên trong hầm chứa hạt giống chống "tận thế" - 4Bên trong hầm chứa hạt giống chống "tận thế" - 5Bên trong hầm chứa hạt giống chống "tận thế" - 7Bên trong hầm chứa hạt giống chống "tận thế" - 10

Trả lời

Main Menu