Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

hsmacorp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

DenLEDNhat.Com – Ngày 13/10/2016 HSMA rất vui mừng khi đón nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền số: 270019 và số 270020.

Đây là thành quả công ty đạt được khi nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp. Điều này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho khách hàng khi khách hàng dễ dàng nhận biết được sản phẩm chính hãng được Công ty HSMA phân phối.

hsmacorp

Trên logo của HSMA sẽ có thêm biểu tượng ® để nhận biết biểu tượng thương hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu là trên phạm vi toàn quốc, kể từ khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ.

Với chúng tôi là chủ sở hữu: sẽ yên tâm đầu tư; yên tâm kinh doanh (bảo đảm an toàn cho khai thác nhãn hiệu hàng hóa); có thể độc quyền phân phối kinh doanh; có thể chiếm lĩnh thị trường;

Với người mua: mua, hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ chất lượng phù hợp nhất mà mình cho là tốt nhất. Không bị nhầm lẫn mua phải sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng. Khách hàng phân biệt được sản phẩm của doanh nghiệp mình với doanh nghiệp khác.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 270019

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 270019

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 270020

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 270020

Xem thêm tại link: Giấy chứng nhận

Trả lời

Main Menu