One comment on “Giải pháp chiếu sáng cho nhà ở và chung cư

 • DenLEDNhat.Com – Đèn LED Tuýp Humitsu Nhật Bản, Giải pháp tiết kiện điện cho nhà máy May.

  Ngành dệt may là thế mạnh của nước ta và chiếm phần lớn lực lượng công nhân lao động, đồng thời cũng là ngành tiêu thụ nhiều điện năng nhất. Chính vì vậy việc tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy may sẽ đen lại lợi ích to lớn và lâu dài cho Việt nam.

  Để so sánh cụ thể hơn chúng tôi lấy ví dụ thực tế tại nhà máy may Nam định được HSMA thiết kế và thi công, một xưởng may (được gọi là Workshop 1) với diện tích là 12.000m2.

  Nếu sử dụng đèn tuyp huỳnh quang tiết kiện điện T5 – 28W + 2W chấn lưu = 30W (là loại đèn huỳnh quang có hiệu suất chiếu sáng cao nhất), số lượng đèn T5 cho toàn xưởng là 4908 đèn tương đương với 147.240W.

  Sau đó chủ đầu tư yêu cầu thay thế toàn bộ đèn huỳnh quang T5 bằng đèn LED T8 tương đương, và đèn LED T8 có thông số tương đương 18W, số lượng vẫn là 4908 đèn, như vậy tổng công suất sau khi thay thế đèn LED là: 88.344W

  Như vậy nếu sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang T5 thì sẽ tiết kiệm được: 58.896W

  Xưởng may thông thường làm việc 3 ca nên số giờ sử dụng công suất cực đại cho chiếu sáng trong 1 năm là khoảng: 4200 giờ, và số điện (kWh) tiết kiệm được trong năm sẽ là: 247.338 số điện.

  http://denlednhat.com/den-led-tuyp-humitsu-nhat-ban-giai-phap-tiet-kien-dien-cho-nha-may-may/

Trả lời

Gọi Mua Hàng - 0964 891 898