Đèn bàn học chống cận cho bé khi học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

trang bị đèn học cho bé học online
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đồng thời giảm tải chương trình phù hợp với điều kiện và phương thức học trực tuyến, học qua truyền hình.

Ngày 11/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 240/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trong việc bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu giảm tải chương trình phù hợp với điều kiện và phương thức học trực tuyến, học qua truyền hình. Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học tránh quá căng thẳng hoặc hình thức, hời hợt.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá, thi cử (nhất là các kỳ thi phục vụ cho việc chọn trường, chọn lớp đầu cấp; thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học) phù hợp với điều kiện dạy và học trong tình hình dịch bệnh, tất cả nhằm bảo đảm công bằng quyền lợi của học sinh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng hơn nữa trong việc bảo đảm công bằng giữa thành thị và nông thôn, giữa nơi có dịch và không có dịch, đặc biệt lưu ý đối tượng là học sinh nghèo trong vùng có dịch.

Đồng thời, có chương trình huy động nguồn lực tổng thể từ ngân sách nhà nước kết hợp với tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ các phương tiện học tập cho học sinh; các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đường truyền, miễn, giảm giá cước cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Trả lời

Main Menu