Công cụ so sánh đèn LED với đèn truyền thống | LED LIGHTING – ENERGY SAVINGS CALCULATOR

LED Energy and Cost Savings Calculator

DenLEDNhat.Com – Công nghệ LED đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu, nhưng chi phí này sẽ được khấu trừ bằng cách sử dụng tiết kiệm năng lượng trong ít hơn từ 2 – 4 năm. Ngoài ra, thời gian sử dụng lâu hơn có nghĩa là bạn sẽ không cần phải mua hoặc thay thế một chiếc đèn khác trong hơn 10 năm tới.

Làm thế nào đèn LED có thể giúp bạn tiết kiệm tiền? Hiện nay đèn LED là đèn chiếu sáng hiệu quả nhất. Trong vòng một vài năm, đèn LED sẽ thống trị trong các ứng dụng chiếu sáng. Humitsu đã phát triển đèn LED với thời lượng sử dụng lên đến hơn 50.000 giờ. Do đó độ bền sử dụng gấp 40 lần so với bóng đèn chiếu sáng truyền thống là 1500 giờ. Vì vậy, hãy quên việc phải thay thế bóng đèn và yên tâm sử dụng. Tiết kiệm năng lượng với đèn LED là INCREDIBLE!

Công cụ tính toán tiết kiệm năng lượng của chúng tôi sẽ giúp bạn so sánh các loại đèn truyền thống so với đèn LED để có thể tiết kiệm hơn.

energy-savings-calculator

LED technology requires an initial investment but, this cost will be recovered by energy savings in less than 2 to 4 years. In addition, the long life time means you won’t need to buy a replacement for over 10 years.

How LED lights can save you money? LED lights are currently most efficient lights. Within a few years, LED lights will be the dominating lighting application. We at Humitsu have developed LED lights with life ratings of more than 50000 hours. That is 40 times more life than existing 1500 hours light bulbs. So forget about bulb replacements and have peace of mind. The energy Savings with LED Lights is INCREDIBLE!

Use our Savings Calculator to find out how much you can save with Charlston Lights products.

Lưu ý: Công cụ hỗ trợ tính toán được tính theo đồng Rúp INR của Ấn độ(Indian Rupees).

Click link để tính toán

Main Menu