2 comments on “Cẩm nang thông số kỹ thuật thiết bị chiếu sáng người sử dụng nên quan tâm

  • Thông Số Ký Hiệu Trong Chiếu Sáng LED

    Quang thông: Quang thông là đại lượng trắc quang cho biết công suất bức xạ của chùm ánh sáng phát ra từ một nguồn phát sáng điểm. Đơn vị của quang thông trong các hệ đơn vị SI,Quang thông (F) là đại lượng đo công suất phát sáng của 1 nguồn sáng. Ngoài ra còn có các đại lượng khác như cường độ sáng ( ký hiệu I), đơn vị là candela (cd); độ rọi (E), đơn vị lux (lx).

    Độ chói: Khi ta nhìn vào một nguồn sáng hoặc một vật được chiếu sáng, ta có cảm giác bị chói mắt. Để đặc trung cho khả năng bức xạ ánh sáng của nguồn hoặc bề mặt phản xạ gây nên cảm giác chói sáng đối với mắt, người ta đưa ra định nghĩa độ chói. Các nguyên tố diện tích của các vật được chiếu sáng nói chung phản xạ ánh sáng nhận được một cách khác nhau và tác động như một nguồn sáng thứ cấp phát các cường độ sáng khác nhau theo mọi hướng.

    Công suất bóng đèn: lượng điện năng tiêu thụ của đèn.

    Xem thêm tại link: http://denlednhat.com/tin-tuc/thong-ky-hieu-trong-chieu-sang-led.html

Trả lời

Gọi Mua Hàng - 0964 891 898